et_pb_section

Skupina EFG je novým majitelem bioplynové stanice Vyškov

09. října 2020

Investiční společnost Energy financial group se opět rozroste – po loňské akvizici elektrárny Mostek energo nyní vstoupila do bioplynové stanice ve Vyškově u Brna, kde bude pokračovat ve výrobě elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů. Nově se zaměří také na produkci biometanu (BioCNG).

Vyškovská odpadářská stanice, která nyní ponese název EFG Vyškov BPS, se doposud soustředila výhradně na zpracování bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů na elektrickou a tepelnou energii. Pod novým majitelem bude mít nyní další zdroj příjmu, plynoucí z výroby biometanu. Energy financial group, která stanici převzala od společnosti Respono a. s., plánuje rozšíření kapacity zpracování odpadů a instalaci nové jednotky pro výrobu biometanu v horizontu následujících tří let, přičemž celkovou investici do zefektivnění provozu stanice odhaduje na 80–90 milionů korun.

Pro výrobu „zeleného plynu“ bude využita technologie upgradingu bioplynu na biometan metodou membránové separace. Výstupní biometan (plyn o kvalitě zemního plynu) bude vtláčen do plynárenské distribuční soustavy, díky které je pak využitelný jako pokročilé biopalivo pro motorová vozidla a autobusy MHD na kterékoliv plničce CNG v ČR.

EFG bude pokračovat ve výrobě elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů. Nově se zaměří na produkci biometanu.

Současně bude EFG vycházet z postupů vlastní bioplynové stanice EFG Rapotín BPS. Rapotínský způsob energetického využití odpadu na biometan je přitom podle obchodního ředitele společnosti Martina Vrtišky moderní technologií, která je šetrná k životnímu prostředí. Z obchodního hlediska poptávka po biometanu v ČR i v EU neustále roste a můžeme tak přispět k naplnění cílů využití 0ZE v dopravě a snížení emisí skleníkových plynů.

„Akvizicí bioplynové stanice ve Vyškově sledujeme zejména rozšíření našeho portfolia projektů zaměřených na energetickou produkci z obnovitelných zdrojů. Jsme přesvědčeni, že investovat do energetického využití odpadů a výroby biometanu má velký potenciál jak pro samotné investory, tak i státní ekonomiku,“ okomentoval důvod akvizice EFG Vyškov BPS výkonný ředitel společnosti Tomáš Voltr.

„Hlavním podnikatelským záměrem společnosti Respono, a.s., je svoz, separace a odstranění odpadů od akcionářů, tedy obcí v regionu, kteří vidí budoucnost právě v těchto oblastech. V souvislosti s měnícím se trhem v oblasti obnovitelných zdrojů proto drtivou většinou rozhodli o prodeji bioplynové stanice, pro kterou bylo nutné najít nový systém podnikání vyžadující značné investice. Věříme, že EFG využije potenciál bioplynové stanice naplno,“ uvedl ředitel společnosti Respono Milan Černošek.

Vyškovská BPS může energeticky využít až 12 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu, rozšíření je plánováno na kapacitu 25-30 tisíc tun ročně.

EFG Vyškov BPS

Pro výrobu energií a biometanu bude EFG Vyškov BPS i nadále zpracovávat výhradně odpadní suroviny, jako je například gastroodpad či prošlé potraviny z obchodních řetězců a domácností, které jinak běžně končí nevytříděné na skládkách, odkud produkují nebezpečné emise skleníkových plynů. Ročně může takto energeticky využít až 12 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu, přičemž rozšíření je plánováno na kapacitu 25-30 tisíc tun ročně.

Poslední články

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Uplynuly čtyři roky od spuštění výroby zeleného plynu v odpadářské bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Ta slaví od 24. října 2019 výročí instalace biometanové jednotky coby prvního zařízení v České republice, které začalo tento plyn vyrobený z biologicky...

ČLEN SKUPINY:

efg_logo