et_pb_section

Rozhovor s Pavlem Burešem

07. února 2020

Pavel Bureš je projektovým manažerem v bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Loni byl jednou z hlavních postav projektu realizace upgradingu bioplynu na biometan. V České republice to je stále jediná instalace, která teprve čeká na ocenění širokou veřejností. Možná se ptáte, co je na tom vyrábět energie z odpadů…když máme ložiska zemního plynu a ropy. Je to tak, že se odpady, které civilizace produkuje, rozkládají a jejich rozkladem se do atmosféry uvolňují plyny způsobující skleníkový efekt, a tedy i ohřívání planety, tání ledovců, vzestup mořské hladiny a podobně. Ale i kdybychom na skleníkový efekt způsobený průmyslovou a živočišnou výrobu nevěřili, stejně po sobě musíme odpady uklízet a využívat je, když víme, jak; jinak skončíme jako ve slavném filmu Wall-E,  v němž odpadky vystrnadily lidi i živou přírodu ze Země.

Rapotin západ

Že Pavel Bureš dělá velice odbornou práci, které málokdo rozumí tak dobře, víme.V následujícím krátkém rozhovoru vám přineseme odpovědi na otázky týkající se jeho dne i budoucnosti.

Můžete nám popsat typický den člověka na vaší pozici?

Na to zde nemáme dost prostoru. Ráno vstanu, pozdravím rodinu. Většinou jedu do přímo do Rapotína a pracuji na přípravě nových projektů, tato práce je prolínána řešením nově příchozích úkolů vyplývajících z provozu zařízení našeho typu, schůzkami s dodavateli a konstruktéry technologických zařízení, která bychom chtěli u nás v energetickém centru v Rapotíně instalovat. 

Jaká jsou očekávání a cíle, kterých chcete dosáhnout?

Mé cíle?  Rád bych, aby mé děti poznaly svět v minimálně stejném stavu a zdraví, jako jsem měl možnost já.  Naše planeta je nádherná a my si ji musíme chránit. Ne ji vytěžit. 

Co vás na práci v této společnosti baví nejvíc?  

Tohle je dobrá otázka. V dnešní době postrádám smysl u hodně věcí a lidských činností, které se mihnou během dne v mém obzoru. A když vás práce baví, je to velké štěstí. Baví mě rozsah mé práce. Technické zaměření v odvětví bioplynu, ve kterém se pohybuji již přes deset let. Nyní mám možnost využít nabyté zkušenosti z realizací projektů po celé Evropě a rozvíjet projekt v blízkosti mého bydliště.

Na práci v EFG mě baví povýšení hodnoty práce celého našeho teamu, včetně mé: čištění naší planety od odpadu. Jakkoli to zní nadneseně, pravdivost tohoto úmyslu mi potvrzuje to, že vidím, jak se postupně navyšuje objem navážených odpadů ze zdrojů pocházejících z mého nejbližšího okolí. Tento odpad by jinak skončili na skládce.

Dnes odpad končí k likvidaci v našem energetickém zařízení. My odpad zpracujeme a využijeme ho k přeměně v energii, která je opět smysluplně využita. To mi dává smysl.  Jednou z těchto přeměn je technologie upgradingu bioplynu na biometan a jeho následné vtláčení do těžebního plynovodu. To je jedinečná technologie a v ČR se jedná o první instalaci tohoto typu. Bioplyn vzniklý z odpadů vyčistíme na 98% metan a následně jej vtlačíme do plynovodu. Jeho energii potom využívají všichni, jež jsou na sít napojeni. Tímto biometanem můžeme vytápět domy, pohánět auta, vlaky, rakety. ..To mě baví ….

Co rád děláte ve svém volném čase?

Co to je? (smích). Když mám šanci, vypínám telefon a mizím na hory. 

Co udělá z vašeho běžného dne, den úspěšný?  

Za úspěšný den považuji každý den, který strávím smysluplnou a činností. Počítám v to čas stráveným s rodinou, přáteli, prací, sportem, nebo nad dobrou knihou. Všechno tohle považuji za úspěch. Život je krásný. 

Pavel-Bures

Poslední články

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Uplynuly čtyři roky od spuštění výroby zeleného plynu v odpadářské bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Ta slaví od 24. října 2019 výročí instalace biometanové jednotky coby prvního zařízení v České republice, které začalo tento plyn vyrobený z biologicky...

ČLEN SKUPINY:

efg_logo