et_pb_section

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

06. prosince 2023

Uplynuly čtyři roky od spuštění výroby zeleného plynu v odpadářské bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Ta slaví od 24. října 2019 výročí instalace biometanové jednotky coby prvního zařízení v České republice, které začalo tento plyn vyrobený z biologicky rozložitelného odpadu dodávat do distribuční soustavy. Ročně se v Rapotíně vyprodukuje zelená energie na celý rok až pro dva tisíce českých domácností.

Zatímco dnes je v České republice k veřejné distribuční sítí připojeno sedm zařízení na výrobu biometanu, ještě před pěti lety byla výroba zeleného plynu teprve na začátku. Jeho výrobu do plynárenské distribuční soustavy spravované společností GasNet jako první u nás zahájila společnost Energy financial group (EFG), když na přelomu let 2019–2020 uvedla ve své bioplynové stanici EFG Rapotín BPS do provozu technologii úpravy bioplynu na biometan.

Rapotínská bioplynka je dosud výjimečná tím, že jako vstupní surovinu k výrobě biometanu využívá výhradně odpad, a to jak rostlinného, tak živočišného původu: například potravinové zbytky z domácností, restaurací či marketů nebo odpad potravinářské výroby. Drtivá většina bioplynových stanic v Česku totiž dokáže zpracovat jen zemědělský odpad nebo se soustředí na účelově pěstované plodiny jako je například kukuřice.

„I díky tomu, že ve stanici zhodnocujeme biologicky rozložitelné odpady bez přidávání cíleně pěstované biomasy, dosahujeme při výrobě biometanu vysokých emisních úspor. Zpracováním bioodpadu navíc předcházíme úniku skleníkových plynů ze skládek, namísto toho odpad recyklujeme na zelenou energii,“ vysvětluje ředitel divize EFG Logistics Ondřej Černý.

Skutečnost, že vyrobený bioplyn vzniká s minimální emisní stopou, dokládá také evropská certifikace udržitelnosti ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Rapotínské stanici se jí letos podařilo získat už  počtvrté v řadě. Za svůj šetrný přístup k životnímu prostředí byla navíc zařazena mezi finalisty soutěže E.ON Energy Globe, oceňující projekty, které pomáhají šetřit přírodu a mají inovativní přístup k úsporám energie. Přispělo k tomu i to, že od roku 2019 tato stanice prošla několika modernizacemi, což umožnilo zvýšit efektivitu její výroby.

EFG Rapotín BPS: časová osa

K vyšší produkci zelené elektřiny v rámci provozu bioplynové stanice EFG Rapotín BPS například přispívá od července tohoto roku nová fotovoltaika. Panely s celkovým výkonem 165,6 kWp pro využití energetického potenciálu celého objektu byly instalovány na střechách rapotínské stanice. Zelená energie, kterou stanice dodává do distribuční sítě, může ročně zásobovat až dva tisíce českých domácností.

Díky úpravám bioplynky došlo také v průběhu čtyř let několikrát ke zvýšení množství produkce tepelné energie dodávané do přilehlé obce. V současnosti stanice dodává teplo potřebné pro vytápění veškerých objektů napojených na obecní kotelnu. Přebytečné teplo spotřebovává část obce Rapotín pro ohřev vody a vytápění, elektrická energie spolu s biometanem jsou dodávány do distribuční soustavy.

Poslední články

ČLEN SKUPINY:

efg_logo