et_pb_section

Reakce EFG na aktuální situaci na Ukrajině

26. března 2022

Společnost Energy financial group a.s. zcela jasně odsuzuje válečnou agresi Ruska vůči Ukrajině. V této válce zbytečně umírají nevinní lidé a život v celé Evropě je touto situací poznamenaný. Navzdory vysoké míře nejistoty na trzích s energiemi zůstává pozice EFG stabilní, díky zaměření na obnovitelné zdroje. EFG reflektuje bezpečnostní a energetickou situaci v Evropě a plánuje reinvestovat veškeré výnosy do nových projektů s cílem uspíšit jejich dokončení, a tím urychlit naplnění strategie holdingu. Tímto způsobem chce maximálně přispět ke stabilitě a energetické bezpečnosti Česka a okolních států.

 

Ruská agrese na Ukrajině vyústila v nejhorší bezpečnostní situaci v Evropě od konce 2. světové války. Lidé zasažení touto válkou zbytečně umírají, navíc miliony obyvatel Ukrajiny byly donuceny opustit své domovy a prchat před hrůzami války často pouze s tím, co unesou ve svých rukou. Energy financial group a.s. jasně odsuzuje ruskou ozbrojenou agresi vůči Ukrajině a soucítí se všemi, kdo se potýkají s jejími důsledky v každodenním životě.

 

Tento ozbrojený konflikt ovlivnil přímo či nepřímo celou Evropu a nevyhnul se ani trhům. Energetický trh se potýká s obrovskou mírou nejistoty, která je způsobena počínáním Ruska a sekundárně pak i sankcemi na Rusko uvalenými. Cena všech energetických komodit vyletěla strmě nahoru, ta zemního plynu se pak dostala na hodnoty, které si ještě několik týdnů zpět dokázal kdokoliv jen těžko představit.

 

EFG však vyrábí energie z obnovitelných zdrojů, jejichž výhodou je dlouhodobá udržitelnost. Tudíž i pozice EFG je stabilní a veškeré operace všech dceřiných společností holdingu nejsou nijak narušeny. Nyní však kromě udržitelnosti a ekologie našich projektů začala nabírat činnost EFG na důležitosti i z hlediska politicky bezpečnostního. Na současnou situaci tak samozřejmě Energy financial group a.s. reaguje v plánech urychlení plnění strategie celého holdingu.

 

„Vzhledem k bezpečnostní a energetické situaci v Evropě cítím jako morální povinnost reinvestovat veškeré výnosy EFG do rozvoje nových projektů, a tím uspíšit jejich dokončení. Chceme tak maximálně přispět ke stabilitě a energetické bezpečnosti České republiky a dalších zemí Evropské unie.“

Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group a.s.

 

Každá krize v sobě ovšem skrývá příležitosti. V tomto případě tkví ona příležitost v nucené akceleraci energetického osamostatnění regionu a razantního zmírnění závislosti na importovaném ruském plynu. Tato zrychlená energetická transformace bude v dlouhodobém horizontu výrazně spoléhat na obnovitelné zdroje energie, které byly součástí již dříve schváleného plánu Green Deal.

 

Bylo by chybou ukvapeně hodit environmentální cíle přes palubu, když nám mohou naopak pomoci vytyčit cestu k energetické nezávislosti. Biometan bude hrát nesmírně důležitou strategickou roli v této cestě nejen za zelenější budoucností bez emisí, ale hlavně za energetickou nezávislostí a bezpečností. Vzhledem k vážnosti situace se Tomáš Voltr, výkonný ředitel EFG, rozhodl maximálně akcelerovat rozvoj nových biometanových výrobních stanic: „Vzhledem k bezpečnostní a energetické situaci v Evropě cítím jako morální povinnost reinvestovat veškeré výnosy EFG do rozvoje nových projektů, a tím uspíšit jejich dokončení. Chceme tak maximálně přispět ke stabilitě a energetické bezpečnosti České republiky a dalších zemí Evropské unie.“

 

Energy financial group a.s., jakožto průkopník produkce biometanu v České republice, je tedy připravena využít své know-how v tomto oboru, a přispět tak k co nejoptimálnějšímu řešení energetické a bezpečnostní krize, které momentálně celá Evropa čelí.

 

TÝM EFG

Poslední články

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Uplynuly čtyři roky od spuštění výroby zeleného plynu v odpadářské bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Ta slaví od 24. října 2019 výročí instalace biometanové jednotky coby prvního zařízení v České republice, které začalo tento plyn vyrobený z biologicky...

ČLEN SKUPINY:

efg_logo