et_pb_section

Místo skládky do bioplynky: EFG spolupracuje se Šumperkem na sběru gastroodpadu

05. března 2021

Energy financial group (EFG) a její bioplynová stanice EFG Rapotín BPS zahájili spolupráci s městem Šumperk. Občané budou nově moci třídit gastroodpad, tedy zejména zbytky z kuchyně a prošlé potraviny, do sběrných nádob, ze kterých následně poputuje do nedaleké bioplynky k dalšímu zpracování na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Šumperk chce tímto způsobem řešit narůstající množství skládkovaného odpadu a umožnit jeho efektivnější třídění.

 

Množství komunálního odpadu každoročně narůstá
a jeho správné třídění je způsobem, jak ulevit už tak přeplněným skládkám.
Podle našich informací je až 30 % odpadu z domácností tvořeno zbytky z kuchyně.
Právě ty se však dají využít pro energetické zpracování. Z toho důvodu pro nás
byla spolupráce s Energy financial group, která provozuje nedaleké zařízení v
Rapotíně, vhodným řešením. Projekt je zatím v začátcích, nejprve musíme
otestovat ochotu občanů třídit odpad novým způsobem. V tuto chvíli čekáme, jak
se tato iniciativa ujme
,“ vysvětluje Jakub Jirgl, místostarosta Šumperka.

 

Rozhodnutí obce částečně souvisí se změnou odpadové
legislativy. Počátkem letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o
odpadech, který zohledňuje požadavky Evropské unie na vyšší míru třídění a
znovuvyužití komunálních odpadů. Do roku 2025 by se měl podíl vytříděných
využitelných složek odpadu navýšit alespoň na 60 %, tzn. zhruba o 20 % oproti
současnému stavu. Shromažďování gastroodpadu z domácností je jedním
z prostředků, jak toho docílit. V budoucnu se navíc počítá
s nárůstem poplatků za skládkování využitelného odpadu, do roku 2030 by se
mohl zvýšit ze současných 800 Kč/t až na 1850 Kč/t. Dá se očekávat i sílící
tlak na zpracování odpadu v rámci regionů, aby zbytečně necestoval do
vzdálených lokalit.

 

 

Naše
bioplynová stanice dokáže ekologicky zpracovat širokou škálu biologicky
rozložitelných odpadů na bioplyn, elektrickou energii a teplo, které následně
distribuujeme ke koncovým zákazníkům. Navíc odběratelé, ke kterým se naše
elektřina dostane, se budou moci přesvědčit, že je odpad skutečně zpracován
užitečným způsobem. Projekt v Šumperku je první vlaštovkou, v současnosti
aktivně jednáme i s dalšími městy a obcemi Olomouckého a Zlínského kraje a
věříme, se nám povede v první polovině letošního roku tento pilotní projekt
rozšířit,“
doplňuje Ondřej Černý, obchodní ředitel EFG Rapotín BPS.

 

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS vznikla jako jedna z prvních odpadářských bioplynových stanic u nás. Ročně zpracuje 30 tis. tun biologicky rozložitelného odpadu, z něhož vyprodukuje bioplyn, který dále upravuje na elektřinu a teplo a rovněž biometan. Vlastnosti tohoto vysoce kvalitního plynu jsou srovnatelné se zemním plynem, biometan tak může být vtláčen do plynárenské soustavy nebo využit jako pokročilé ekologické palivo BioCNG. To může EFG nově využívat i v rámci vlastního vozového parku, který se nově rozrostl o vozy právě na CNG. Zelenou elektřinu EFG nabízí přímo koncovým zákazníkům prostřednictvím společnosti EFG Green energy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední články

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Uplynuly čtyři roky od spuštění výroby zeleného plynu v odpadářské bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Ta slaví od 24. října 2019 výročí instalace biometanové jednotky coby prvního zařízení v České republice, které začalo tento plyn vyrobený z biologicky...

ČLEN SKUPINY:

efg_logo