VÁŠ PARTNER

V BIOMETANU

VÁŠ PARTNER

V BIOMETANU

Jsme první specializovaná společnost, která v Česku realizuje projekty úpravy bioplynu na biometan.

Jsme první specializovaná společnost, která v Česku realizuje projekty úpravy bioplynu na biometan.

V rámci našich služeb zajistíme projekt ve všech jeho fázích od přípravy přes realizaci až po jeho spuštění. Poskytujeme ucelený řetezec služeb od plánování, financování a realizaci výroben biometanu přes jednání o výkupu biometanu až po výkup záruky původu.

Naše služby ocení provozovatelé všech typů bioplynových stanic (BPS) nebo čistíren odpadních vod (ČOV). Největší potenciál pro výrobu biometanu mají zejména:

C

1)

BPS, které mají možnost navýšení produkce bioplynu.

C

2)

BPS s dosluhujícími nebo problematickými kogeneračními jednotkami

C

3)

Zemědělské BPS s rizikem překompenzace www.prekompenzace.cz.

C

4)

BPS, kterým brzy končí provozní podpora (zelený bonus).

C

5)

ČOV, které mají nadprodukci bioplynu.

Možnosti využití biometanu

/

vtláčení do plynárenské distribuční soustavy

lísteček šedá

ekologická pohonná hmota BioCNG

"

ukládání do tlakových zásobníků BioLNG

Funkční schéma

bioplynka 1

Biometan

Biometan je palivo budoucnosti. Jedná se o obnovitelný zemní plyn, který obsahuje alespoň 95 % metanu a je určený pro vtláčení do distribuční plynárenské soustavy.

Upravený bioplyn na biometan umožňuje výrazně širší možnosti využití např. v dopravě jako BioCNG. Biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu.

Auto
kogeneracni jednotka

 

 

Výroba biometanu

Úprava bioplynu na biometan se provádí technologií membránové separace plynů. Separováním CH4, CO2 a dalších molekul získáváme plyn s obsahem nejméně 99 % metanu. Princip membránové separace je založen na rozdílné průchodnosti molekul plynů membránou.

Membránová separace

Membránová separace je nejlepší způsob úpravy bioplynu na biometan. Funguje na principu prostupnosti molekul polymerovou membránou, kdy molekuly oxidu uhličitého, vody, kyslíku nebo dusíku skrze membránu prostoupí, zatímco větší molekuly metanu v membráně zůstanou. Umožňuje dosáhnout kvality až přes 99 % metanu.
Membrány
projektové řízení

CELÝ PROCES OD A DO Z

V rámci našich služeb zajistíme projekt ve všech jeho fázích od přípravy přes realizaci až po jeho spuštění. Poskytujeme ucelený řetezec služeb od plánování, financování a realizaci výroben biometanu přes jednání o výkupu biometanu až po výkup záruky původu.

Úvodní zhodnocení

 • analýza potenciálu využití bioplynu pro výrobu biometanu
 • způsob připojení do plynárenské distrubuční soustavy — určení vhodného přípojného bodu
 • potenciál využití plničky BioCNG — zvolení vhodného typu a dodavatele
 • zpracování ekonomické analýzy a stanovení doby návratnosti
bioplynka
Projekt

Inženýring

 • vyřízení uzemního rozhodnutí a stavebního povolení
 • vyřízení povolení pro připojení těžebního plynovodu (rezervace kapacit dodávek biometanu, smlouva o připojení)
 • zadání výběrových řízení dle platných předpisů
 • jednání s potenciálními dodavateli
 • certifikace

  Zpracování projektové dokumentace a technický dozor

  • zpracování hramonogramu
  • příprava a organizace činností pro zpracování dokumentace potřebné k certifikaci TIČR, revizí a podkladů pro kolaudaci – technologie úpravy bioplynu na biometan
  • organizace, řízení a koordinace přípravy projektové dokumentace s autorizovaným projektantem v plynárenství
  • řízení instalace jednotky pro úpravu bioplynu na biometan
  • koordinace činností subdodavatelů stavební části projektu – stavba těžebního plynovodu, příprava stavební plochy pro technologii a její zapojení do systému bioplynové stanice

  DOTAČNÍ SLUŽBY A FINANCOVÁNÍ

  FINANCUJEME BUDOUCNOST

  Díky know-how teamu finančních analytiků a dotačních poradců dovedeme najít a doporučit ekonomicky vhodnou cestu pro optimalizaci provozu Vaší BPS.

  financovani
  • volba vhodného dotačního programu

  • zpracování žádosti o dotaci

  • právní poradenství a revize smluv

  • ekonomické poradenství

  • možnost financování ze zdrojů naší mateřské společnosti

  Výkup biometanu

  • vedení jednání o výkupu biometanu

  • zajistíme nejvýhodnější výkupní cenu na trhu

  • vykupujeme záruky původu nejen z biometanu ale i z elektrické energie z obnovitelných zdrojů

  obchod

  Napsali o nás

  Stát podpoří výrobu biometanu miliardami korun

  na webu www.e15.cz

  Na úpravu bioplynu na biometan je v Česku možné získat dotace

  na webu www.hybrid.cz

  Martin Vrtiška vede novou společnost EFG Engineering

  na webu www.warengo.com

  engineering bile

  IČO 06755313

  Jihlavská 1558/21

  140 00  Praha 4

  +420 608 424 545

  ČLEN SKUPINY: