Vracíme živiny do půdy

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které 100% vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond); hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

100% chráníme životní prostředí

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde jen těžce zpracovatelné, anebo, které jsou jinde pouze likvidovány a nikoliv využívány. Odpad využíváme ze 100% – veškerou vyprodukovanou energii i suroviny využíváme.

Jsme efektivnější než kompostárny

Neprodukujeme CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu. Využíváme také celý potenciál suroviny, na rozdíl od procesu kompostování, kdy až polovina energie je spotřebována na zahřívání a je pozvolna „vydýchána“.

 Vracíme živiny   do půdy

 

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které 100% vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond); hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

100% chráníme životní prostředí

 

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde jen těžce zpracovatelné, anebo, které jsou jinde pouze likvidovány a nikoliv využívány. Odpad využíváme ze 100% – veškerou vyprodukovanou energii i suroviny využíváme.

Jsme efektivnější než kompostárny

Neprodukujeme CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu. Využíváme také celý potenciál suroviny, na rozdíl od procesu kompostování, kdy až polovina energie je spotřebována na zahřívání a je pozvolna „vydýchána“.

trest

ettetet

ČLEN SKUPINY: