bnr2

bnr3

bnr4

bnr1

konev

Vracíme živiny do půdy

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které 100% vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond); hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

ruka1

100% chráníme životní prostředí

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde jen těžce zpracovatelné, anebo, které jsou jinde pouze likvidovány a nikoliv využívány. Odpad využíváme ze 100% – veškerou vyprodukovanou energii i suroviny využíváme.

ruka2Jsme efektivnější než kompostárny

ruka2

Neprodukujeme CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu. Využíváme také celý potenciál suroviny, na rozdíl od procesu kompostování, kdy až polovina energie je spotřebována na zahřívání a je pozvolna „vydýchána“.

konev Vracíme živiny   do půdy

 

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které 100% vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond); hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

konev100% chráníme životní prostředí

 

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde jen těžce zpracovatelné, anebo, které jsou jinde pouze likvidovány a nikoliv využívány. Odpad využíváme ze 100% – veškerou vyprodukovanou energii i suroviny využíváme.

ruka2Jsme efektivnější než kompostárny

Neprodukujeme CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu. Využíváme také celý potenciál suroviny, na rozdíl od procesu kompostování, kdy až polovina energie je spotřebována na zahřívání a je pozvolna „vydýchána“.

trest

bg1

ettetet

bg3

ČLEN SKUPINY: